Akademia Zdrowego Seniora – spotkania z dietetykiem

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Uczestnicy projektu ponownie wzięli udział w indywidualnych spotkaniach z dietetykiem w celu określenia czy i jak zmieniło się ich zdrowie. Podczas spotkania rozmawiali o tym, jakie napotkali trudności we wprowadzaniu nowych zasad odżywiania się, jak się teraz czują, czy zauważyli jakieś zmiany. Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przygotowany raport z informacją, czy prowadzone przez Nas działania przełożyły się realnie na poprawę stanu zdrowia uczestników.

Projekt „Akademia zdrowego seniora” o numerze 2023-1-PL01-ESC30-SOL-000139618 jest finansowany z środków Unii Europejskiej. 

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Kategorie: Aktualności