Stowarzyszenie

Stowarzyszenie ma na celu promowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia, rozwijanie umiejętności i zainteresowań oraz integrację młodzieży.

Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty aby poszerzać Wasze zainteresowania i umiejętności; akcje i happeningi żeby promować wśród Was idee zdrowego i bezpiecznego stylu życia; spotkania młodzieży abyście mogli wymieniać się własnymi doświadczeniami. Poza tym zamierzamy stale współpracować z partnerami i innymi organizacjami.

Szkolenia i kursy organizowane przez SLA:

  • efektywna komunikacja
  • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji,
  • asertywność,
  • zarządzanie czasem,
  • zarządzanie projektami,
  • zarządzanie zespołem,
  • marketing internetowy oraz media społecznościowe
  • szkolenia komputerowe
  • coaching & mentoring

Dodatkowo, Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z doradztwem zawodowym, coachingiem oraz mentoringiem.

Statut Stowarzyszenia

Statut jest naszym najważniejszym dokumentem, na którym opiera się cała nasza działalność. Obecna wersja została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia dnia 26 maja 2007 roku, z późniejszym poprawkami z dnia 7 września 2007 roku, wprowadzonymi na polecenie Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych wersja aktualna na dzień 28 czerwca 2016 roku

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

NIP: 728 264 25 80 ; REGON: 100298500
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270609
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS