Nasze zadania i cele

Projekty

Realizujemy różne projekty dotyczące m.in. rozwijania zainteresowań młodych osób, promujące aktywność społeczną, wolontariat, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz związane ze zwiększające kompetencje i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Kursy i szkolenia

Organizujemy liczne szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. komunikacji, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, zarządzania czasem, zarządzania projektami, asertywności, zarządzanie zespołem, marketing internetowy, czy podstawy coachingu.

Wymiany młodzieżowe

Braliśmy do tej pory udział w wielu programach wymiany młodzieży m.in. w takich projektach jak Młodzież, Młodzież W Działaniu, Grundtvig oraz Erasmus+.

Aktualności

Sprawdź co u nas słychać:

Rodzina bez przemocy

  Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w lipcu 2022 r. rozpoczęło realizacje projekt pt. „Rodzina bez przemocy”. Przez 12 miesięcy będziemy działać wspólnie z rodzicami i dziećmi ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Czytaj dalej…

Integracja młodych ponad granicami

Za pomocą realizowanego projektu chcemy osiągnąć zwiększenie empatii, tolerancji i akceptacji między młodymi ludźmi. Bardzo ważnym zadaniem teraz jest zwiększenie świadomości młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na temat sytuacji na świecie, zwiększenie świadomości jedności Czytaj dalej…

Nie taki senior leniwy, jak go malują

Nie taki Senior leniwy, jak go malują. Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizuje projekt „Centrum Wspierania Seniorów”, którego celem jest aktywizacja osób starszych w obszarze wolontariatu. Poprzez projekt organizacja chciała zaangażować seniorów w niesienie pomocy innym seniorom. Czytaj dalej…

Home Ecology_aktualności

Lubicie rywalizację, chcielibyście sprawdzić swoją wiedzę ekologiczną – mamy świetną informację – przygotowaliśmy dla Was GRĘ MIEJSKĄ oraz GRĘ PLANSZOWĄ i zapraszamy do udziału w ich testowaniu. Gry łączą w sobie wiedzę na temat innowacyjnych Czytaj dalej…

Ekologia łączy pokolenia_broszura edukacyjna

Broszura, którą Państwu przekazujemy powstała w ramach projektu „Ekologia łączy pokolenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i jest efektem pracy wolontariuszy Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych oraz uczestników warsztatów międzypokoleniowych. https://drive.google.com/…/1ClHTeBxjhZqMd5STNi…/view… W broszurze wyjaśniamy, co możemy zrobić Czytaj dalej…

Pozostań w kontakcie

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

 
 
NIP: 728 264 25 80

REGON: 100298500

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270609 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS0

Skontaktuj się z nami