Nasze zadania i cele

Projekty

Realizujemy różne projekty dotyczące m.in. rozwijania zainteresowań młodych osób, promujące aktywność społeczną, wolontariat, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz związane ze zwiększające kompetencje i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Kursy i szkolenia

Organizujemy liczne szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. komunikacji, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji, zarządzania czasem, zarządzania projektami, asertywności, zarządzanie zespołem, marketing internetowy, czy podstawy coachingu.

Wymiany młodzieżowe

Braliśmy do tej pory udział w wielu programach wymiany młodzieży m.in. w takich projektach jak Młodzież, Młodzież W Działaniu, Grundtvig oraz Erasmus+.

Aktualności

Sprawdź co u nas słychać:

Pozostań w kontakcie

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

 
 
NIP: 728 264 25 80

REGON: 100298500

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270609 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS0

Skontaktuj się z nami

Contact Form