Centrum Wspierania Seniorów

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w okresie 01.04.2022r – 31.12.2022r. realizować będzie projekt „Centrum Wspierania Seniorów”.

Kwota dotacji: 115 090,00zł

Kwota realizacji działania: 129 390,00 zł

Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej wśród co najmniej 50 osób w wieku 60+, mieszkańców Łodzi i powiatu zgierskiego, poprzez rozwój u nich umiejętności niezbędnych do świadczenia usług asystenckich na rzecz osób starszych lub zapewnienie takich usług.  W ramach projektu zrealizowane zostaną 3 edycje szkoleń. Jeden cykl szkoleniowy będzie obejmował 5 modułów:
1) Podstawy wolontariatu
2) Pierwsza pomoc
3) Aktywizacja psychiczna i fizyczna seniorów;
4) Skuteczna komunikacja z osobami starszymi;
5) Opieka i pielęgnacja osób starszych.

Seniorzy, którzy wezmą udział w warsztatach, będą mieli okazję do tego, by od praktycznej strony poznać stronę wolontariatu, nauczą się jak opiekować się seniorem o ograniczonej samodzielności, jak zaktywizować go w jego wolnym czasie, jak organizować mu ćwiczenia, te na zdrowie psychiczne, jak i te aktywizujące jego umysł. Po naszym kursie uczestnik będzie gotowy do tego, by opiekować się innymi seniorami, w ramach: wolontariatu, pracy w Domach Opieki, opieki nad znanymi sobie osobami starszymi.

Jeśli jesteś seniorem lub przedstawicielem z organizacji zrzeszających i jesteś zainteresowany projektem, to skontaktuj się z nami:

telefonicznie: 506118127;

mailowo: office@sla.org.pl;

osobiście: biuro projektu znajduje się przy ul. Sienkiewicza 55.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Partnerzy projektu:

Patronat medialny:

 

 

Kategorie: Aktualności