„Home Ecology”_1 spotkanie międzynarodowe partnerów

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

W dniach 8-9 kwietnia 2022 odbyło się spotkanie międzynarodowe dotyczące projektu „Home Ecology” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej. Podczas dwudniowego spotkania omówiliśmy najważniejsze cele naszego projektu, zarządzanie i jego promocję. Dyskusja o ekologii i o tym co możemy robić na co dzień, aby dbać o Naszą planetę, podsunęła nam wiele ciekawych pomysłów, które wkrótce wykorzystamy w naszych działaniach. W spotkaniu wzięli udział partnerzy  z Litwy – Darnoje i Hiszpanii – Foro de Formacion Y Ediciones.

On April 8-9, 2022, an international meeting was held on the project „Home Ecology” co-financed by the European Union. During the two-day meeting we discussed the main objectives of our project, its management and promotion. The discussion about ecology and what we can do every day to take care of our planet gave us many interesting ideas that we will soon use in our activities. The meeting was attended by partners from Lithuania – Darnoje and Spain – Foro de Formacion Y Ediciones.

 

                             

Kategorie: Aktualności