Projekt: „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów”

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele projektu: zwiększenie kompetencji, umiejętności oraz wiedzy członków i wolontariuszy organizacji w zakresie prowadzenia szkoleń dla grup interkulturowych i międzynarodowych rozszerzenie oferty szkoleniowej Czytaj dalej…

Projekt: Aktywny Senior, Aktywny przyjaciel

Zaczynamy nowy projekt – AKTYWNY SENIOR AKTYWNY PRZYJACIEL! Tym razem dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS zorganizujemy warsztaty i szkolenia dla Seniorów. W ramach projektu odbędą się zajęcia z: pierwszej pomocy, poprawnej komunikacji ze starszą osobą, komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii, opieki i pielęgnacji Czytaj dalej…

Projekt: SOS Sąsiada

Bezpłatne zajęcia dla aktywnych, pełnych radości życia Seniorów (60+) Jeśli jesteś aktywnym, pełnym radości życia Seniorem (60+) i chcesz nieść pomoc innym zapraszamy na szkolenia! Projekt „SOS Sąsiada” skierowany jest do starszych osób, chcących pomagać innym, osób, które mają pragnienie bycia potrzebnym i mieć kontakt z innymi ludźmi. Każde zajęcia Czytaj dalej…

Korupcja – Wszyscy Tracimy!

Projekt dotyczący problemu korupcji z udziałem młodych osób, które chętnie uczestniczyć będą w organizowanych spotkaniach, na których będą mogli dowiedzieć się jak trzeba się zachować przy zetknięciu ze zjawiskiem korupcji, jak przeciwdziałać korupcji, gdzie zgłaszać takie zdarzenia, jak zachować się asertywnie.