Projekt „Home Ecology”

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych wraz z partnerami: Foro de Formacion Y Ediciones z Madrytu w Hiszpanii oraz Darnoje z Alytusa na Litwie rozpoczęło realizację projektu „Home Ecology”, który potrwa do 27.02.2024 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości młodzieży w zakresie  innowacyjnych rozwiązań proekologicznych wprowadzonych w wybranych krajach europejskich oraz  zwrócenie uwagi na powszechnie dostępne zioła i ich możliwości wykorzystania w kuchni, kosmetyce, medycynie. Pokażemy, o ile bardziej efektywna i ekonomiczna jest uprawa i pielęgnacja świeżych ziół oraz jak wiele dobrego mogą nam dać, w jak wielu aspektach życia codziennego są przydatne i jaki dobroczynny wpływ mają na nasz organizm. Mamy nadzieję, że zachęcimy do spróbowania ich wyhodowania i wykorzystania w codziennym życiu.

W ramach projektu powstanie edukacyjna gra planszowa, zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty i gry miejskie oraz odbędą się 3 międzynarodowe spotkania partnerskie. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 15-29 i osoby współpracujące z młodzieżą w organizacjach pozarządowych i szkołach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do współpracy i śledzenia naszych kolejnych działań projektowych.

Osobą koordynującą projekt jest Katarzyna Adamek, tel. 509 798 490, e-mail: office@sla.org.pl

Profil na Facebooku https://www.facebook.com/HomeEcology.eu

Strona www projektu https://www.stayeco.eu/

Active People Association together with partners: Foro de Formacion Y Ediciones from Madrid, Spain and Darnoje from Alytus, Lithuania started the project „Home Ecology”, which will last until 27.02.2024.

The main objective of the project is to raise awareness of young people on innovative ecological solutions introduced in selected European countries and to draw attention to the commonly available herbs and their possible use in the kitchen, cosmetics, medicine. We will show how much more effective and economical it is to grow and care for fresh herbs and how much good they can do us, how many aspects of everyday life they are useful in and how they have a beneficial effect on our body. We hope to encourage you to try growing them and using them in everyday life.

In the framework of the project an educational board game will be created, interactive workshops and urban games will be organized and 3 international partner meetings will take place. Participants of the project will be young people aged 15-29 and people working with youth in NGOs and schools.

The project is co-financed by the European Union.

We invite you to cooperate and follow our next project activities.

Person coordinating the project is Katarzyna Adamek, phone: 509 798 490, e-mail: office@sla.org.pl

Profile on Facebook https://www.facebook.com/HomeEcology.eu

Project website https://www.stayeco.eu/

Kategorie: Aktualności