Projekt szkoleniowy

Opublikowane przez Paweł w dniu

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych prowadzi projekt szkoleniowy współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty mają na celu rozwój, zdobycie wiedzy i kompetencji przez trenerów oraz członków organizacji, w zakresie prowadzenia szkoleń oraz sesji monitoringowych i coachingowych ze szczególnym uwzględnieniem uczestników zróżnicowanych kulturowo, religijnie, społecznie, w tym imigrantów, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do szkoleń i warsztatów.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i doświadczenie na temat prowadzenia szkoleń dla zróżnicowanych grup, poznają nowe metody i techniki, jakich można używać w codziennej pracy trenera i edukatora, nauczą się jak się lepiej komunikować, jak motywować uczestników, jak definiować ich potrzeby, jak współpracować w międzynarodowych grupach. Poza tym, zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu prowadzenia szkoleń z nowych tematów, związanych z ideą tolerancji, walki z uprzedzeniami, włączaniem osób z grup defaworyzowanych. Nauczą się również jak prowadzić sesje mentoringowe i coachingowe. Uczestnicy nauczą się jak rozwijać i wykorzystywać zdobyte umiejętności aby zapewnić efektywne szkolenia.

Poza wiedzązdobytą podczas warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość poznania innych uczestników szkolenia, a tym samym pojawi się szansa na wymianę doświadczeń oraz zdobycia dobrych praktyk. Ponadto, szkolenia będą szansą na poznanie innych kultur, zwyczajów oraz doświadczenia innych organizacji w działalności szkoleniowej dla dorosłych.

Kategorie: Aktualności