Projekt: „Wolontariat szyty na miarę”

Opublikowane przez Paweł w dniu

Projekt „Wolontariat szyty na miarę” to innowacyjny program wolontariatu optymalnego dla potrzeb osób młodych, na które składać się będą szkolenia z osobami, pracującymi jako wolontariusze, współpraca z NGO, które działają na obszarach popularnych wśród młodzieży, organizacja projektów prospołecznych, nowatorski sposób prezentacji inicjatyw. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i uczelni  Łodzi oraz miejscowości i wsi z powiatów ościennych (zgierski, wschodni, pabianicki), mieszczących się w przedziale wiekowym 15-25.

W ramach projektu uczestnik:

– weźmie udział w cyklu szkoleń poświęconych pracy wolontariusza (aspekty prawne, spotkania z inspirującymi osobami ze świata wolontariatu, wolontariat zagraniczny, itd.)

– zorganizuje swój własny prospołeczny projekt wolontariacki, w którego organizacji mu pomożemy,

– weźmie udział w Targach Wolontariatu, podczas których opowie o swoim projekcie wolontariackim,

– będzie miał możliwość stworzenia spotu reklamującego inicjatywę społeczną w ramach konkursu,

– założy konto na stworzonej przez nas platformie internetowej służącej komunikacji, pomiędzy NGO a wolontariuszami.

Po więcej informacji zapraszam na:
e-mail: office@sla.org.pl
nr telefonu: 573 957 621

 

Rezultatami projektu „Wolontariat szyty na miarę” będą:

  • Przeszkolenie 60 osób w trakcie przeprowadzonych 6 cykli szkoleń, na których młodzież poznała zasady wolontariatu w w/w obszarach, prawa i możliwości wolontariuszy, zasady tworzenia i realizacji projektów oraz poznała inspirujące historie, od doświadczonych wolontariuszy. Powstaną materiały szkoleniowe.
  •  Nabycie doświadczenia w projektach wolontariackich poprzez umożliwienie uczestnikom zorganizowania pilotażowych projektów wolontariackich o charakterze prospołecznym we współpracy z NGO. Powstanie 6 mini projektów.
  • Dotarcie do szerokich rzesz młodzieży z ofertą wolontariatu i wiedzą o nim w trakcie Targów Wolontariatu łączących prezentację działań NGO i zrealizowanych przez uczestników projektów wolontariackich.
  • Stworzenie przez młodzież kilkunastu spotów reklamowych, promujących inicjatywy prospołeczne i poznanie odbioru społecznego ich wytworu
  • Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej, na której młodzież może poszukiwać ofert lokalnego wolontariatu, a NGO mogą poszukiwać wolontariuszy

Projekt współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskiego na lata 2014-2020.

Kategorie: Aktualności