Projekty: Erasmus+

Opublikowane przez Paweł w dniu

Informujemy, iż Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych realizowało poniższe projekty w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
– „Rozwój SLA poprzez zwiększanie kompetencji i umiejętności osób działających w organizacji”.

Cel projektu

Projekt ten miał na celu zwiększenie ilości i jakości szkoleń oferowanych przez SLA, które będą dopasowane do wymagań uczestników, poprzez udział trenerów w szkoleniach podnoszących umiejętności. Pozwoli on również na przeprowadzenie sesji mentoringowych oraz doradztw prowadzonych przez wolontariuszy SLA.

Projekt umożliwił dalszy rozwój, zwiększanie kompetencji i szans na rynku pracy członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w projekcie, jak również osobom, którym ta wiedza została przekazana.

Chcieliśmy skupić się na rozwoju trenerów i ich umiejętności, ponieważ jednym z naszych stałych celów jest ciągłe polepszanie jakości szkoleń, warsztatów i innych działań realizowanych przez SLA. Umiejętne dostosowanie metod szkoleniowych do grup odbiorców, elastyczność, kreatywność, angażowanie uczestników oraz aktywne słuchanie są umiejętnościami, które powinny być ciągle rozwijane.

Ponadto, jednym z celów projektu było nawiązanie ścisłej współpracy z organizacjami z krajów europejskich o podobnym zakresie działań co SLA.

Działania

W ramach projektu odbywały się przede wszystkim wyjazdy zagraniczne na szkolenia (5 wyjazdów), poprzedzone przygotowaniami, w ramach których miejsce miały m.in. spotkania wewnętrzne, nieformalne spotkania kulturowe oraz przygotowania językowe. Celem spotkań przygotowawczych było określenie celów indywidualnych dla uczestników oraz określenie które tematy są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju organizacji.

Szkolenia

Uczestniczyliśmy w poniższych szkoleniach:

 1. Online Marketing Course – Wrzesień/Październik 2014
 2. Developing Leadership Proficiency for Effective Team Work and Management – Październik 2014
 3. Reaching, teaching and keeping learners. Methods and approaches to reach and increse retention of at risk learners – Sierpień 2015
 4. Coaching and mentoring basics – Kwiecień 2016
 5. CLIL Methodology for adult education teachers and trainers – Maj 2016

Po szkoleniach odbywały się spotkania podsumowujące wewnętrzne oraz zewnętrzne na które zapraszaliśmy osoby z innych organizacji pozarządowych. Spotkania zewnętrzne miały na celu przekazanie zdobytej wiedzy trenerom oraz partnerom, aby można było ją wykorzystać i włączyć do programów szkoleń.

Rezultaty projektu

 • Zdobycie wiedzy przez uczestników szkoleń
 • Opracowanie konspektów nowych szkoleń, które zostały włączone do oferty SLA jak również modyfikacja obecnych szkoleń o nowe narzędzia (praca z osobami z mniejszymi szansami, marketing internetowy, mentoring, coaching, praca zespołowa) – lista oferowanych szkoleń znajduje się tutaj.
 • Zwiększenie jakości oferowanych szkoleń
 • Rozwój organizacji oraz wpływ na Europejski Plan Rozwoju bazując na zdobytym doświadczeniu i obserwacjach pracy w innych organizacjach
 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej z organizacjami pozarządowymi z innych krajów europejskich
 • Przebudowa strony internetowej.

Projekt był współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

Czas trwania projektu: 1.08.2014 – 31.07.2016

Kategorie: Aktualności