„STOP kulturze marginalizacji” – działania partycypacyjne młodzieży

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację nowego projektu „STOP kulturze marginalizacji”, który jest skierowany do 180 młodych ludzi wieku 13-30, uczących się i/lub pracujących na terenie województwa łódzkiego oraz przedstawicieli jednostek edukacyjnych pracujących z młodzieżą. Uczestnicy wezmą udział:
– w warsztatach z technik wywierania wpływu i nauczą się jakie czynniki lub kwestie wywierają na nich wpływ,
– w warsztatach z niebezpiecznej kultury marginalizacji i nauczą się jakie niebezpieczne następstwa kryją się za wykluczeniem społecznym jednostek,
– w warsztatach efektywnej komunikacji i nauczą się jak komunikować się, stwarzając swobodne i bezpieczne warunki do rozmowy,
– w debacie z przedstawicielami organów decyzyjnych i zyskają okazje na przedstawienie swoich problemów i rozwiązań instytucjom, posiadających możliwość wdrożenia gotowych pomysłów przez lokalne władze.

Celem projektu jest podjęcie dialogu na temat niebezpieczeństw jakie niesie za sobą współczesna kultura marginalizacji, która w dużym stopniu dotyka młodzież. Młodzież czuje się wykluczona z życia społecznego oraz wyalienowana, odnosząc tym samym wrażenie że ich problemy są bagatelizowane. Chcemy również wzmocnić pozycję młodzieży i zmotywować ich do podjęcia aktywność na rzecz społeczeństwa.

Osoba do kontaktu: K. Adamek – 509 798 490

Projekt „STOP kulturze marginalizacji” o numerze 2023-1-PL01-KA154-YOU-000134950 jest finansowany przez Unię Europejską.

 

Kategorie: Aktualności