„Stop kulturze marginalizacji” – warsztaty dla młodzieży w Poddębicach

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Poprzez działania chcemy zwrócić uwagę na to, że problem wyobcowania nie dotyczy tylko małych grup społecznych, ale też młodzieży, która czuje się wykluczona z życia społecznego, a jej problemy są bagatelizowane. Warsztaty, w których bierze udział 15 młodych ludzi, mają motywować ich do zabierania głosu, podejmowania działań społecznych, ale też uczą efektywnej komunikacji i rozpoznawania technik wpływu społecznego. Podsumowaniem wspólnej pracy będzie zorganizowanie debaty dla szerszej grupy uczestników, podczas której, młodzież – wraz z edukatorami – zdefiniuje problemy młodzieży na poziomie lokalnym i wypracuje możliwości ich rozwiązania.
A co zrobiliśmy do tej pory? Poznaliśmy zasady wywierania wpływu opracowane Roberta Cialdiniego dzięki czemu bardziej zdroworozsądkowo podchodzimy do autorytetów, skuteczniej kierujemy się swoimi przekonaniami przy podejmowaniu decyzji, nie ulegamy łatwo wpływom mediów społecznościowych, potrafimy odważniej wyrażać swoje opinie. Znamy zasady działania mechanizmu wykluczenia społecznego i potrafimy podać przykłady marginalizacji nawet w naszym otoczeniu. Opracowywaliśmy sposoby przeciwdziałania marginalizacji na świecie, dzięki czemu będziemy bardziej empatycznie reagować na potrzeby innych i zwracać uwagę na hejt i inne sposoby wykluczania w sieci.

Projekt „STOP kulturze marginalizacji” o numerze 2023-1-PL01-KA154-YOU-000134950 jest finansowany przez Unię Europejską.

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Kategorie: Aktualności