„STOP kulturze marginalizacji” – warsztaty o wykluczeniu społecznym

Opublikowane przez Adamek Katarzyna w dniu

Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wzięła udział w kolejnych warsztatach, które były poświęcone zjawisku wykluczeniu społecznemu. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega problem wykluczenia społecznego, jakie są jego rodzaje oraz jak i w jakim stopniu wykluczenie społeczne wpływa na życie zwykłych ludzi. Na koniec, uczniowie podzieleni zostali na pięć grup. Każda z grup opracowała projekt którego celem było przygotowanie pomysłów na sposoby walki z poszczególnymi przykładami wykluczenia społecznego.

 

Projekt „STOP kulturze marginalizacji” o numerze 2023-1-PL01-KA154-YOU-000134950 jest finansowany przez Unię Europejską.

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają
poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ . Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

Kategorie: Aktualności