Aktualności

Projekt: „Tak dla tolerancji” – projekt dialogu młodzieży z decydentami o dyskryminacji.

Projekt „Tak dla tolerancji” – projekt dialogu młodzieży z decydentami o dyskryminacji. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 15-30 lat oraz decydentów z obszaru dyskryminacji, szerzenia tolerancji. W ramach projektu odbyły się warsztaty tworzenia gry miejskiej, warsztaty poznawania procesu dyskryminacji oraz gry miejskie tworzone przez młodych ludzi, śladami tolerancji w Sieradzu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalski oraz Bełchatowie. W październiku 2020 planowana jest jeszcze debata z decydentami. Strona www – takdlatolerancji.pl Projekt dofinansowany z programu Erasmus+.

Projekt: Akademia Młodego Trenera, współfinansowany ze środków programu Erasmus+

Daty realizacji – 1.05.2018 -30.12.2019 Dzięki udziałowi w projekcie, liderzy młodzieżowi wzbogacili swoje umiejętności z zakresu pracy i zarządzania zespołem, a także na temat zakładania i prowadzenie własnej organizacji pozarządowej. W trakcie projektu zostały wypracowane: program prowadzenia zajęć z młodzieżą o zarządzania grupą i zakładaniu NGO wraz z scenariuszami zajęć (Scenariusze zajęć oraz Załączniki do scenariuszy), podręcznik dla młodzieży – jak założyć swoją organizację. Partnerzy w projekcie: Marketing Gate – Маркетинг Порта, Fundacion Cibervoluntarios oraz Асоциация Czytaj dalej…

Projekt: „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów”

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Wielokulturowość, tolerancja i otwartość – rozwój kadry oraz trenerów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele projektu: zwiększenie kompetencji, umiejętności oraz wiedzy członków i wolontariuszy organizacji w zakresie prowadzenia szkoleń dla grup interkulturowych i międzynarodowych rozszerzenie oferty szkoleniowej o zajęcia związane z tolerancją, walką z uprzedzeniami i dyskryminacją poszerzenie oferty SLA o mentoring i coaching ze szczególnym uwzględnieniem osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym Czytaj dalej…

Projekt: Aktywny Senior, Aktywny przyjaciel

Zaczynamy nowy projekt – AKTYWNY SENIOR AKTYWNY PRZYJACIEL! Tym razem dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS zorganizujemy warsztaty i szkolenia dla Seniorów. W ramach projektu odbędą się zajęcia z: pierwszej pomocy, poprawnej komunikacji ze starszą osobą, komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii, opieki i pielęgnacji osoby starszej, aktywizacji fizycznej i psychicznej, podstaw wolontariatu. Zajęcia będą odbywały się ze specjalistami w danej dziedzinie – trenerami sportowymi, lekarzem, ratownikiem medyczny, wykładowcami. Kontakt Czytaj dalej…

Projekt: SOS Sąsiada

Bezpłatne zajęcia dla aktywnych, pełnych radości życia Seniorów (60+) Jeśli jesteś aktywnym, pełnym radości życia Seniorem (60+) i chcesz nieść pomoc innym zapraszamy na szkolenia! Projekt „SOS Sąsiada” skierowany jest do starszych osób, chcących pomagać innym, osób, które mają pragnienie bycia potrzebnym i mieć kontakt z innymi ludźmi. Każde zajęcia będą odbywały się w grupie max. 16 osób. Każdy z uczestników dostanie opracowaną specjalnie na potrzeby tego projektu broszurę z  informacjami ze szkoleń, artykuły piśmiennicze Czytaj dalej…

Korupcja – Wszyscy Tracimy!

Projekt dotyczący problemu korupcji z udziałem młodych osób, które chętnie uczestniczyć będą w organizowanych spotkaniach, na których będą mogli dowiedzieć się jak trzeba się zachować przy zetknięciu ze zjawiskiem korupcji, jak przeciwdziałać korupcji, gdzie zgłaszać takie zdarzenia, jak zachować się asertywnie.